ติดตั้งสถานีวัดกลิ่นออนไลน์

ทีมงาน SYS เข้าทำการติดตั้งสถานีวัดกลิ่นออนไลน์ (E-Nose Online) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อไปติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ เมื่อวันที่ 5/2/2567