เข้ารับการฝึกอบรมที่ Gotech สำนักงานใหญ่

ฝ่ายขายและทีมวิศวกรบริการ เข้ารับการอบรมเครื่องทดสอบคุณภาพชิ้นงาน ภายใต้แบรนด์ Gotech สำนักงานใหญ่ ประเทศไต้หวัน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการลูกค้า ลูกค้าจึงมั่นใจได้มนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา