เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า Thailand Lab 2023

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน SYS เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand Lab 2023 ที่ไบเทค บางนา โดยได้นำเครื่องทดสอบไปแสดงมากมาย อาทิ เช่น Universal Testing Machine, Rheometer, Desimeter, เครื่องวัดควันดำ เป็นต้น