ตรวจสุขภาพประจำปี 23-1-66

ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปีในวันที่ 23-1-66