งานแสดงลิเกตลกโย้งไชโย วันที่ 23-12-65

ผู้บริหารและพนักงาน SYS จัดงานแสดงลิเกตลกโย้งไชโยเมื่อวันที่ 23-12-65 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน