ส่งมอบ ติดตั้งเครื่องมือทดสอบแรงดึง Tensile Testing Machine

เมื่อวันที่ 9/3/2565 ทีมงาน SYS เข้าส่งมอบและติดตั้งเครื่องมือทดสอบ Tensile Testing Machine