ทำบุญบริษัทประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้บริหารและพนักงาน SYS จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี 2566