ทำบุญบริษัทประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระที่อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ