ส่งมอบ ติดตั้งเครื่องมือทดสอบ ไทยแม๊กส์ พลาสติก

เมื่อวันที่ 9/3/2565 ทีมงาน SYS เข้าส่งมอบและติดตั้งเครื่องมือทดสอบที่บริษัท ไทยแม๊กส์ พลาสติก จำกัด