สนับสนุนการทำงานของการนิคมอุตสาหกรรมในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานภายในนิคมฯลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังทีมงาน SYS ได้นำรถ Eco Ranger เข้าร่วมสนับสนุนด้านไฟฟ้า, แสงไฟส่องสว่างให้พื้นที่เกิดเหตุและถ่ายทอดสัญญาณภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ Real time เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย