เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

SYS นำรถ Eco Ranger เข้าร่วมสนับสนุนด้านไฟฟ้าและแสงสว่างให้รถตรวจวัดคุณภาพอากาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564