Outing 2020

วันที่ 25/12/2563 ที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงาน SYS ได้จัดกิจกรรม OUTING ประจำปี 2020 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ที่โรงแรม HYATT REGENCY HUA HIN