อบรมโครงการสัญญาเช่าระบบวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจและการใช้งานรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทีมงาน SYS เข้าร่วมบรรยายในการอบรมโครงการสัญญาเช่าระบบวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจและการใช้งานรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย การนิคมอุตสาหกกรรม ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ