ส่งมอบเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ที่โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

วันที่ 18-8-63 ที่ผ่านมา ทีมงาน SYS ได้ส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ที่โรงเรียนวัฒนานุศาสน์