ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารและพนักงาน SYS ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท 6 ปี ที่อาคารสำนักงาน SYS