สาธิตการใช้งานรถสับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (Eco Ranger) ที่สำนักงานนิคมฯบางชัน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ทีมงาน SYS สาธิตการใช้งานรถสับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (Eco Ranger) ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน