ส่งมอบและอบรมการใช้งาน GT-7004 Salt Spray Tester

วันที่ 29/10/2562 ทีมงาน SYS ส่งมอบและอบรมการใช้งานเครื่อง GT-7004 Salt Spray Tester ให้กับ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด